Ken jij alle mogelijkheden voor CO2 regelingen al?

De Intuïtive Transkritische Superpack Controller is een universele regelaar met 8 afzonderlijke secties voor HT Pack, LT Pack, gaskoeler en vloeistofniveauregeling, HT- en LT olieinjectieregeling en 3 algemene secties die kunnen worden gebruikt voor aanvullende regelwensen.

Gebaseerd op de hardware van de Superpack zijn er verschillende hardware uitvoeringen van de hoofdregelaar en kunnen er maximaal 10 uitbreidingsborden worden toegevoegd. De keuze van de uitbreidingsborden is afhankelijk van het aantal extra in- en uitgangen wat benodigd is.

Elke packsectie heeft 16 digitale uitgangen die configureerbaar zijn voor compressoren, capaciteitskleppen, trimcompressoren, digitale scrollcompressor, gasdump, inverter bypass, oververhitting hoog/laag, stand-by, offline, bedrijfsmelding of algemeen alarm.

Zestien statusingangen kunnen worden toegewezen voor packsectie of algemene alarmen.

Er zijn vier analoge ingangen (4-20mA, 0-5Vdc, 0,5-4,5Vdc, 0,5-9,5Vdc, 1-2Vdc, 1-6Vdc of 0-10Vdc) beschikbaar voor drukopnemers, één voor zuigdruk, één voor persdruk en twee voor monitoring (indien gewenst).

8 Temperatuuropnemeringangen zijn beschikbaar voor zuiggastemperatuur, persgastemperatuur en algemeen gebruik (vrij te definiëren).

Er is één analoge uitgang aanwezig voor het aansturen van een frequentieregelaar (0-20mA, 4-20mA, 0-5Vdc of 0-10Vdc).

De gaskoeler en vloeistofsectie heeft 6 selecteerbare analoge ingangen (4-20mA, 0-5Vdc, 0,5-4,5Vdc, 0,5-9,5Vdc, 1-2Vdc, 1-6Vdc of 0-10Vdc). Gaskoelerdruk, vloeistofvatdruk, 2 voor algemene drukbewaking (indien gewenst), vloeistofniveau en opnemer voor warmteterugwinning.

Er zijn 8 temperatuuringangen aanwezig voor gaskoelertemperatuur, omgevingstemperatuur, gaskoelerluchtintrede en -uitrede, vloeistof inspuiting, warmteterugwinning, warmtewisselaar en een ingang voor algemene temperatuurbewaking.

Er zijn 11 digitale uitgangen beschikbaar die gebruikt kunnen worden voor de gaskoeler, gaskoelerventilatoren, vloeistofniveau, inverter, transkritisch relais, vloeistofinjectie, warmteterugwinning bypass, warmteterugwinningklep, offline, bedrijfsmelding en algemeen alarm.

Er zijn 5 analoge uitgangen (0-5Vdc, 0-10Vdc, 1-2Vdc, 1-6Vdc 4-20mA of 0-20mA) voor het regelen van de gaskoelerklep, gaskoelerventilatoren, vloeistofniveau, warmteterugwinningsklep en een extra compressor inverter.

Er zijn ook 3 stappenmotoruitgangen beschikbaar die gebruikt kunnen worden voor het regelen van de vatdruk, gaskoelerklep en warmteterugwinningsklep.

Er zijn er 8 statusingangen die kunnen worden gebruikt voor inschakelen van extra capaciteit en vloeistofvat hoog- en laagalarm.

Elke olie injectie sectie heeft 20 status ingangen beschikbaar, waarvan 16 voor olie injectie, een olieafscheider, olieniveau hoog- en laagalarm en een reset.

Het continue zelflerende ("Fuzzy") regelalgoritme geeft verbeterde regeling waarbij het aantal starts van de compressoren tot een minimum wordt beperkt.
Dit algoritme vermindert ook het aantal benodigde invoerparameters dat nodig is voor het regelen van de installatie.

Indien de regelaar is geconfigureerd als "Staged" kan de gebruiker sturing naar eigen wens programmeren volgens de gewenste schakelvolgorde van de compressoren.

De Intuïtive Plant Controller heeft twee ingebouwde Ethernet aansluitingen om verbinding met een Data Manager of internet/intranet mogelijk te maken zonder dat er een aanvullende communicatiemodule noodzakelijk is.

Een USB-B poort maakt een directe computer verbinding mogelijk wat het instellen van de regelaar vereenvoudigd.

De regelaar is leverbaar met en zonder intern display. Wanneer gebruikt wordt gemaakt van de uitvoering zonder display is er mogelijkheid voor het aansluiten van een 4 of 10 inch touchscreen.
Het 4 inch touchscreen wordt aangesloten middels USB en het 10 inch touchscreen naar keuze via USB of ethernet. Beide display kunnen ook als extra display gebruikt worden bij de uitvoering met intern display.

De regelaar is uitgevoerd met een USB aansluiting voor data opslag. Met de opgeslagen gegevens kan men terugkijken in de historie van de installatie

Alle relaisuitgangen zijn uitgevoerd als potentiaal vrije wisselcontacten.