Uw vraag is onze zorg

Veel bedrijven in binnen- en buitenland kennen en waarderen Delta Technics. En om ons verhaal verder uit te dragen willen we graag meer van onze expertise met u delen.

Terug naar het begin

Sinds 1978 zijn we bij Delta Technics Engineering bezig met ontwerpen en fabriceren van verdampers, gevinde warmtewisselaars en condensors voor de koeltechnische markt. We hebben altijd ingezet op de Nederlandse kwaliteit, ook al produceren wij de producten in onze fabriek in Portugal. Toen Delta Technics als eerste fabrikant het Eurovent certificaat haalde, was het van belang dat de gepubliceerde vermogens getest en geverifieerd werden. En nog steeds baseren wij onze nauwkeurigheid op de software als waar destijds de certificering mee is behaald.

Van traditioneel naar modern

Bij de intrede van de koelsystemen met CO2 als koudemiddel werd duidelijk dat de oorspronkelijke software te beperkt was. Door de hoge drukken van de CO2 verschuift het werkgebied tot boven het kritisch punt. Immers: boven een temperatuur van 30,98°C is er geen sprake meer van vloeistoffase, maar van gasfase. Een condensor met CO2 is een condensor tot een CO2-temperatuur van 30,98°C. Boven die grens is het geen condensor meer maar een gaskoeler. De gangbare software ging uit van of een condensatietraject of een medium zonder fase overgang. Er moest dus nieuwe software worden geschreven om de gaskoelers te kunnen berekenen. Delta Technics is als een van de eerste bedrijven Europa hiermee gestart en kon dus snel over tot het daadwerkelijk berekenen van de gaskoelers.

Verschillen in druk

Groot verschil van CO2 met andere koudemiddelen is de hogere druk. Waar 30 bar al veel is bij een standaard koudemiddel, begint daar het werkgebied van CO2. De persdruk kan oplopen tot 100 bar. De gaskoeler dient bestand te zijn tegen een druk van 120 tot 130 bar. Het tweede verschil van CO2 met andere koudemiddelen is de enorme energiedichtheid. Er is bij hoge druk een kleine massastroom nodig om een bepaald koelvermogen te halen. Deze twee verschillen zorgen ervoor dat u een keuze maakt tussen het dimensioneren van een gaskoeler voor CO2 en voor een condensor met synthetisch koudemiddel. De eerste generatie gaskoelers zijn gebouwd op basis van een buisdiameter van ongeveer 10mm. De nieuwste generatie gaskoelers zijn gebouwd met een buisdiameter van 5 mm. Dit geeft als voordeel dat de gaskoeler beter werkt.

Compleet programma

Delta Technics levert een compleet programma gaskoelers geschikt voor CO2, wij kunnen ieder model condensor uit ons assortiment leveren als gaskoeler. Naast deze koelers voor buitenopstelling kunnen wij gaskoelers leveren voor warmteterugwinning. Zo maken wij bijvoorbeeld een gevinde warmtewisselaar geschikt voor CO2 en zorgen we voor een toepassing voor in een luchtkanaal. Zo kunt u de beschikbare warmte terugwinnen.

Heeft u een koeltechnische vraag? Of wilt u van gedachten wisselen over de toepassingen van CO2 gaskoelers? Vraag het ons!